מדרגות בבית מגורים בנס ציונה

מדרגות בבית מגורים בנס ציונה

מדרגות בבית מגורים בנס ציונה

מדרגות שתי קורות ישרות, חיפוי עץ ומעקה מתכת

בית מגורים בנס ציונה

מדרגות שתי קורות ישרות, חיפוי עץ ומעקה מתכת

מדרגות שתי קורות ישרות, חיפוי עץ ומעקה מתכת

בית מגורים בנס ציונה

מדרגות שתי קורות ישרות, חיפוי עץ ומעקה מתכת

מדרגות שתי קורות ישרות, חיפוי עץ ומעקה מתכת

בית מגורים בנס ציונה

מדרגות שתי קורות ישרות, חיפוי עץ ומעקה מתכת

מדרגות שתי קורות ישרות, חיפוי עץ ומעקה מתכת

בית מגורים בנס ציונה

מדרגות שתי קורות ישרות, חיפוי עץ ומעקה מתכת

מדרגות שתי קורות ישרות, חיפוי עץ ומעקה מתכת

בית מגורים בנס ציונה

מדרגות שתי קורות ישרות, חיפוי עץ ומעקה מתכת