מדרגות בבית מגורים בהוד השרון

מדרגות קורה ישרה עם חיפוי עץ ומעקה זכוכית

מדרגות קורה ישרה, הוד השרון

מדרגות קורה ישרה, בית בהוד השרון

מדרגות קורה ישרה, הוד השרון

מדרגות שתי קורות ישרות, חיפוי עץ ומעקה זכוכית

מדרגות בבית מגורים בהוד השרון

מדרגות שתי קורות ישרות, חיפוי עץ ומעקה זכוכית

מדרגות שתי קורות ישרות, חיפוי עץ ומעקה זכוכית

מדרגות בבית מגורים בהוד השרון

מדרגות שתי קורות ישרות, חיפוי עץ ומעקה זכוכית

מדרגות שתי קורות ישרות, חיפוי עץ ומעקה זכוכית

מדרגות בבית מגורים בהוד השרון

תיאור

מדרגות שתי קורות ישרות, חיפוי עץ ומעקה זכוכית

מדרגות בבית מגורים בהוד השרון

מדרגות שתי קורות ישרות, חיפוי עץ ומעקה זכוכית