מדרגות קורה ישרה, כפר מנחם

בית מגורים בכפר מנחם

מדרגות קורה ישרה, כפר מנחם

מדרגות קורה ישרה, כפר מנחם

מדרגות קורה ישרה, כפר מנחם

מדרגות קורה ישרה, כפר מנחם

מדרגות קורה ישרה, חיפוי עץ ומעקה מתכת

בית מגורים בכפר מנחם

מדרגות קורה ישרה, חיפוי עץ ומעקה מתכת

מעקה ברזל בבית מגורים בכפר מנחם

מעקה ברזל בבית מגורים בכפר מנחם

מעקה מתכת בטיחותי ודקורטיבי