צילומי מדרגות שייצרנו והרכבנו בבית מגורים במושב חירות