מדרגות קורה ישרה, חיפוי עץ ומעקה מתכת

בית מגורים במושב חרות

מדרגות קורה ישרה, חיפוי עץ ומעקה מתכת

מדרגות מתכת קורה ישרה עם חיפוי עץ ומעקה מתכת

בית מגורים במושב חרות

מדרגות קורה ישרה, חיפוי עץ ומעקה מתכת

מדרגות מתכת קורה ישרה, מושב חרות

מדרגות קורה ישרה, מושב חרות

מדרגות קורה ישרה, מושב חרות

מדרגות קורה ישרה, חיפוי עץ ומעקה מתכת

בית מגורים במושב חרות

מדרגות קורה ישרה, חיפוי עץ ומעקה מתכת

מדרגות קורה ישרה, חיפוי עץ ומעקה מתכת

בית מגורים במושב חרות

מדרגות קורה ישרה, חיפוי עץ ומעקה מתכת

צילומי מדרגות שייצרנו והרכבנו בבית מגורים במושב חירות