בית באוויר – כתבה שהתפרסמה במגזין "עיצוב" בשנת 2012